Herredsfogedslægten. Bd. 1-2.

  • Varenr: 1201

Beskrivelse af varen

Herredsfogedslægten. Peder Pedersen i Borum og hans efterkommere indtil midten af 1700-tallet.
Af Kirstin Nørgaard Pedersen. 2004/optrykt 2016. Bd. 1 og 2, i alt 670 sider.

Resultatet af forfatteren og hendes afdøde mand, Bjarne Nørgaard-Pedersens mangeårige store arbejde med gamle jyske tingbøger, landstingets lange række af dombøger og regnskaber fra flere kongelige len i Jylland

Herredsfogedslægten fra Borum i Framlev Herred følger den store slægt gennem 8 generationer fra midten af 1500-tallet og frem til midten af 1700-tallet, hvor mange slægtsforskere måske synes, at udforskningen af slægtens ældre led bliver vanskelig og kilderne slet så omfangsrige som længere frem mod nutiden.